Metopoplax ditomoides

Oxycarenidae – Skupieńcowate*
Głowa, przedplecze i scutellum czarne. Nadustek relatywnie szeroki, o zaokrąglonych krawędziach. Skrzydła delikatnie, miejscowo, żółtawo przyciemnione; użyłkowanie brązowe. Zakrywka (membrana) jasna. Uda brunatnoczarne do czarnych, z żółtymi kolanami. Golenie i stopy żółte.

Austria 19.05.2019 Fot. gernotkunz

  1. Liczebność. W Polsce skrajnie rzadki. Na południu Europy zdarzają się masowe pojawy
  2. Biotop. Skraje lasów, parki, ogrody, tereny ruderalne, ludzkie osiedla; znajdowane zwykle na roślinie żywicielskiej
  3. Wymiary. Długość ciała 3.4-4 mm
  4. Aktywność. Od wiosny do jesieni. Rójka w maju i czerwcu oraz ewentualnie w sierpniu. Zimują imagines w ściółce
  5. Lokalizacja. Austria. W Polsce znany z Wrocławia (4 martwe, najpewniej zawleczone osobniki)
  6. Pokarm. Imagines i larwy wysysają soki roślinne z roślin z rodziny astrowatych; często znajdowane na rumiankach, rumianach i marunach… Także na winoroślach
  7. Podobne. Bardzo podobny Metopoplax origani różni się wąskim nadustkiem o niezaokrąglonych krawędziach
  8. Uwagi. Autor obserwacji – gernotkunz
  9. Rozmieszczenie

avidal

Leave a Reply