Pinthaeus sanguinipes – Napadacz płaskonogi

Pentatomidae – Tarczówkowate
Ciało brunatne, gęsto punktowane, z pomarańczowoczerwonymi akcentami. Wyrostki przedplecza zaokrąglone. Ryjek szeroki, płasko zakończony. Connexivum czarnopomarańczowe. Nogi czerwone.

Roztocze Zachodnie 16.12.2019 Fot. capricornus

Kruszów 25.08.2014

Kruszów 25.08.2014

  1. Liczebność. Wszędzie rzadki, u nas ( Łódź ) bardzo rzadki
  2. Biotop. Zarośla, skraje lasów, parki
  3. Wymiary. Długość ciała 12-17 mm
  4. Aktywność. Maj – sierpień
  5. Lokalizacja. Łódzkie, Roztocze. Występuje na rozproszonych stanowiskach w całym kraju
  6. Pokarm. Imagines i nimfy drapieżne
  7. Podobne. Pentatoma rufipes ma ostro poprowadzone wyrostki przedplecza i wyraźnie węższy, zaokrąglony ryjek
  8. Uwagi. Autor jednej z obserwacji – capricornus
  9. Więcej o gatunku
  10. Rozmieszczenie
Struga Dobieszkowska 19.06.2011

Struga Dobieszkowska 19.06.2011 Widoczna gąsienica bryzguna, którą zaatakował

Struga Dobieszkowska 19.06.2011

Struga Dobieszkowska 19.06.2011

Kruszów 25.08.2014

Kruszów 25.08.2014


avidal

Leave a Reply