Pinthaeus sanguinipes – Napadacz płaskonogi

Pentatomidae – Tarczówkowate
Ciało brunatne, gęsto punktowane, z pomarańczowoczerwonymi akcentami. Wyrostki przedplecza zaokrąglone. Ryjek szeroki, płasko zakończony. Connexivum czarnopomarańczowe. Nogi czerwone.

Rezerwat Wolbórka 16.05.2021 Fot. Barnaba

Rezerwat Wolbórka 16.05.2021 Fot. Barnaba

Roztocze Zachodnie 16.12.2019 Fot. capricornus

Kruszów 25.08.2014

Kruszów 25.08.2014

  1. Liczebność. Rzadki, nieczęsto obserwowamy
  2. Biotop. Zarośla, skraje lasów, parki
  3. Wymiary. Długość ciała 12-17 mm
  4. Aktywność. Maj – sierpień
  5. Lokalizacja. Łódzkie, Roztocze. Występuje na rozproszonych stanowiskach w całym kraju
  6. Pokarm. Imagines i nimfy drapieżne
  7. Podobne. Pentatoma rufipes ma ostro poprowadzone wyrostki przedplecza i wyraźnie węższy, zaokrąglony ryjek
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Barnaba capricornus avidal
  9. Więcej o gatunku
  10. Rozmieszczenie
Struga Dobieszkowska 19.06.2011

Struga Dobieszkowska 19.06.2011 Widoczna gąsienica bryzguna, którą zaatakował

Struga Dobieszkowska 19.06.2011

Struga Dobieszkowska 19.06.2011

Kruszów 25.08.2014

Kruszów 25.08.2014


avidal

Leave a Reply