Pinthaeus sanguinipes – Napadacz płaskonogi

Pentatomidae – Tarczówkowate
Ciało brunatne, gęsto punktowane, z pomarańczowoczerwonymi akcentami. Wyrostki przedplecza zaokrąglone. Ryjek szeroki, płasko zakończony. Connexivum czarnopomarańczowe. Nogi czerwone.

Kruszów 25.08.2014

Kruszów 25.08.2014

Struga Dobieszkowska 19.06.2011

Struga Dobieszkowska 19.06.2011 Widoczna gąsienica bryzguna, którą zaatakował

Struga Dobieszkowska 19.06.2011

Struga Dobieszkowska 19.06.2011

Kruszów 25.08.2014

Kruszów 25.08.2014

  1. Liczebność. Wszędzie rzadki, u nas ( Łódź ) bardzo rzadki
  2. Biotop. Zarośla, skraje lasów, parki
  3. Wymiary. Długość ciała 12-17 mm
  4. Aktywność. Maj – sierpień
  5. Lokalizacja. Łódzkie. Występuje na rozproszonych stanowiskach w całym kraju
  6. Pokarm. Imagines i nimfy drapieżne
  7. Podobne. Pentatoma rufipes ma ostro poprowadzone wyrostki przedplecza i wyraźnie węższy, zaokrąglony ryjek
  8. Więcej o gatunku
  9. Rozmieszczenie

Leave a Reply