Staria lunata – Południca słoneczna

Pentatomidae – Tarczówkowate
Ciało owalne, pokryte jasnymi, odstającymi włoskami. Ubarwienie w różnych odcieniach brązu. Scutellum bardzo duże, o łagodnie zaokrąglonych brzegach, sięgające mniej więcej tak daleko, jak pokrywy skrzydłowe; na scutellum przy tylnej krawędzi przedplecza 3 jasne plamy. Wierzchołek scutellum z jasnym, sierpowatym podkreśleniem. Zakrywka ciemna. Ciemne plamy na bladożółtym connexivum zwykle rozdzielone bladą kreską. Czułki żółte lub żółtobrązowe; dwa człony wierzchołkowe przyciemnione (często czerwonawe), zwłaszcza w części apikalnej.

Niemcy – Valwig 17.06.2019 Fot. Marek R.Swadzba

Niemcy – Valwig 17.06.2019 Fot. Marek R.Swadzba

  1. Liczebność. Bardzo rzadka, wykazana tylko z jednego stanowiska kilkadziesiąt lat temu
  2. Biotop. Ciepłe murawy (zwłaszcza kserotermiczne), nasłonecznione polany, zbocza z wystawą południową, łąki zalewowe
  3. Wymiary. Długość ciała 7-8.5 mm
  4. Aktywność. Wiosna – jesień. Zimuje imago
  5. Lokalizacja. Niemcy. W Polsce znana wyłącznie z Gór Świętokrzyskich
  6. Pokarm. Soki roślinne  – gatunek polifagiczny, żerujący na wielu rozmaitych roślinach zielnych i trawach (w tym zbożach)
  7. Podobne. Przy uważnej analizie detali ubarwienia nietrudna do rozpoznania
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Marek R.Swadzba
  9. Rozmieszczenie

avidal

Leave a Reply