Coptosoma scutellatum – Pawęża ziołówka

Plataspididae – Pawężowate
Ciało czarne, błyszczące. Tarczka bardzo duża, wypukła, przykrywająca odwłok. Oczy czerwone.

Struga Dobieszkowska 14.06.2011

Struga Dobieszkowska 14.06.2011

Struga Dobieszkowska 14.06.2011

Struga Dobieszkowska 14.06.2011

  1. Liczebność. Pospolita
  2. Biotop. Ciepłe, otwarte tereny z roślinami pokarmowymi
  3. Wymiary. Długość ciała 3.5-4.5 mm
  4. Aktywność. Czerwiec – sierpień
  5. Lokalizacja. Łódzkie, Ponidzie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Nimfy i imagines wysysają soki z cieciorki i sparcety, zwykle gromadnie. Larwy zaraz po wylęgu żywią się mikroorganizmami doczepionymi w pakietach do osłonek jajowych przez matkę
  7. Podobne. Łatwa do identyfikacji
  8. Więcej o gatunku
  9. Rozmieszczenie
Widzew 12.09.2014

Łódź – Widzew 12.09.2014

C.scutellatum

Rezerwat Przęślin 19.06.2016


avidal

Leave a Reply