Baeopelma foersteri – Miodówka czarnoolszynowa

Psyllidae – Miodówkowate
Poprzednio w rodzaju Psylla. Głowa szeroka. Ciało żółtawozielone z relatywnie długim, masywnym pokładełkiem u samicy widocznym przez przezroczyste skrzydła. Użyłkowanie skrzydeł jasne.

baeopelma

Okuninka 17.07.2018 ♀

  1. Liczebność. Pospolita; samce znacznie rzadsze od samic
  2. Biotop. Brzegi zbiorników wodnych, parki, ogrody oraz inne, wilgotne tereny z olszami
  3. Wymiary. Długość ciała przeciętnie 4 mm
  4. Aktywność. Czerwiec – wrzesień
  5. Lokalizacja. Lubelskie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Soki roślinne wysysane z pączków i liści olszy czarnej Alnus glutinosa
  7. Podobne. U również żerującej na olszach Psylla alni użyłkowanie jest ciemne. Inne podobnie ubarwione gatunki z rodziny zasiedlają inne rośliny żywicielskie
  8. B.foersteri w bazie BioMap
  9. Więcej o gatunku
  10. Wymowa: beopelma fersteri
b.foersteri

Okuninka 17.07.2018 In copula


avidal

Leave a Reply