Psyllidae – Miodówkowate

Należące do nadrodziny koliszków Psylloidea pluskwiaki równoskrzydłe o delikatnym ciele. Zwykle uskrzydlone. Żywią się sokami roślinnymi ( ssąco-kłujący aparat gębowy ); większość gatunków wykazuje tendencje monofagiczne.
W Polsce co najmniej 80 gatunków.

 Psyllopsis fraxini – Ulotka jesionowa