Psyllidae – Miodówkowate

Należące do nadrodziny koliszków Psylloidea pluskwiaki równoskrzydłe o delikatnym ciele. Zwykle uskrzydlone. Żywią się sokami roślinnymi (ssąco-kłujący aparat gębowy); większość gatunków wykazuje tendencje monofagiczne.
W Polsce co najmniej 80 gatunków.

 Baeopelma foersteri – Miodówka czarnoolszynowa
Psylla buxi – Miodówka bukszpanowa
Psylla peregrina – Miodówka drobna
Psylla ulmi – Miodówka wiązowa
 Psyllopsis fraxini – Ulotka jesionowa
Psyllopsis fraxinicola – Ulotka bezplama