Psyllidae – Miodówkowate

Należące do nadrodziny koliszków Psylloidea pluskwiaki równoskrzydłe o delikatnym ciele. Zwykle uskrzydlone. Żywią się sokami roślinnymi (ssąco-kłujący aparat gębowy); większość gatunków wykazuje tendencje monofagiczne.

W Polsce co najmniej 80 gatunków