Psyllopsis fraxinicola – Ulotka bezplama

Psyllidae – Miodówkowate
Ubarwienie ciała zielone lub żółtozielone. Skrzydła przezroczyste, pozbawione ciemnego desenia. Na goleniach 9 lub 10 szczecinek – cecha diagnostyczna rodzaju.

Łódź – Widzew 20.07.2021

  1. Liczebność. Pospolita
  2. Biotop. Ogrody, parki, aleje jesionowe
  3. Wymiary. Długość ciała 3-3.5 mm
  4. Aktywność. Czerwiec – wrzesień/październik. Zimuje jajo w szczelinach kory jesionu
  5. Lokalizacja. Łódzkie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Soki roślinne wysysane z pączków i liści jesionów. Gatunek ten nie stymuluje rośliny żywicielskiej do wytwarzania galasów, lecz larwy niekiedy zasiedlają galasy powstałe na skutek żerowania larw Psyllopsis fraxini i Psyllopsis discrepans
  7. Podobne. Na jesione żerują 3 inne gatunki miodówek – Psyllopsis fraxini, Psyllopsis discrepans i Psyllopsis proprius. Wszystkie ona mają bardzo wyraźny, ciemny deseń na skrzydłach. U jednolicie ubarwionych miodówek z rodzaju Psylla na goleniach jest mniej szczecinek (zwykle 6) i żerują one na innych roślinach
  8. Uwagi. Autor obserwacji – avidal
  9. Więcej o gatunku

avidal

Leave a Reply