Coranus subapterus – Owalniak napiaskowy

Reduviidae – Zajadkowate
Ubarwienie ciała szaroczarne. Głowa najwęższa w tylnej części.  Skrzydła zwykle skrócone – sięgają wtedy do tylnej części 3-ego tergitu lub do 4-ego tergitu. U formy długoskrzydłej (makropterycznej) skrzydła sięgają poza wierzchołek odwłoka. Spodnia strona odwłoka brązowa, bez ciemnych, podłużnych pasów.

Francja – Zuydcoote 08.08.2015 Fot. Marie Lou Legrand

Kreta Coranus sp. Fot. Włodek Wypych

  1. Liczebność. Rzadki, sporadycznie obserwowany
  2. Biotop. Skraje lasów, polany, murawy kserotermiczne, zbocza z wystawą południową, wrzosowiska; preferuje miejsca suche i gorące. Przebywa na ogół bezpośrednio na ziemi
  3. Wymiary. Długość ciała 9-11 mm
  4. Aktywność. Maj – sierpień. Zimuje jajo
  5. Lokalizacja. Grecja, Francja, Polska – zachodniopomorskie. W Polsce przypuszczalnie na całym obszarze
  6. Pokarm. Imagines i larwy drapieżne
  7. Podobne. W Polsce występują co najmniej dwa inne gatunki z rodzaju, które najłatwiej odróżnić po ubarwieniu spodu odwłoka – u Coranus woodroffei widoczne są podłużne, ciemniejsze od tła pasy, a u Coranus aethiops spód odwłoka jest czarny. U formy brachypterycznej (krótkoskrzydłej) Coranus woodroffei skrzydła sięgają co najwyżej do przedniej części 3-ego tergitu; są więc krótsze. Z uwagi na duże podobieństwo istnieje możliwość występowania w Polsce innych jeszcze gatunków z tego rodzaju
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Marie Lou Legrand Augustyna Włodek Wypych
  9. Uwagi 2. Identyfikacja osobnika z Polski Simeon Indzhov
  10. Rozmieszczenie

Rezerwat Diabelskie Pustacie Coranus sp. ze złowioną Formica sp. 12.08.2021 Fot. Augustyna


avidal