Coranus subapterus – Owalniak napiaskowy

Reduviidae – Zajadkowate
Ubarwienie ciała szaroczarne. Głowa najwęższa w tylnej części.  Skrzydła zwykle skrócone – sięgają wtedy do tylnej części 3-ego tergitu lub do 4-ego tergitu. U formy długoskrzydłej (makropterycznej) skrzydła sięgają poza wierzchołek odwłoka. Spodnia strona odwłoka brązowa, bez ciemnych, podłużnych pasów.

Kreta Coranus sp. Fot. Włodek Wypych

  1. Liczebność. Rzadki, sporadycznie obserwowany
  2. Biotop. Skraje lasów, polany, murawy kserotermiczne, zbocza z wystawą południową, wrzosowiska; preferuje miejsca suche i gorące. Przebywa na ogół bezpośrednio na ziemi
  3. Wymiary. Długość ciała 9-11 mm
  4. Aktywność. Maj – sierpień. Zimuje jajo
  5. Lokalizacja. Grecja, Polska – zachodniopomorskie. W Polsce przypuszczalnie na całym obszarze
  6. Pokarm. Imagines i larwy drapieżne
  7. Podobne. W Polsce występują co najmniej dwa inne gatunki z rodzaju, które najłatwiej odróżnić po ubarwieniu spodu odwłoka – u Coranus woodroffei widoczne są podłużne, ciemniejsze od tła pasy, a u Coranus aethiops spód odwłoka jest czarny. U formy brachypterycznej (krótkoskrzydłej) Coranus woodroffei skrzydła sięgają co najwyżej do przedniej części 3-ego tergitu; są więc krótsze. Z uwagi na duże podobieństwo istnieje możliwość występowania w Polsce innych jeszcze gatunków z tego rodzaju
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Augustyna Włodek Wypych
  9. Uwagi 2. Identyfikacja osobnika z Polski Simeon Indzhov
  10. Rozmieszczenie

Rezerwat Diabelskie Pustacie Coranus sp. ze złowioną Formica sp. 12.08.2021 Fot. Augustyna


avidal