Emblethis denticollis – Kilczyk zęboszyj

Rhyparochromidae – Brudźcowate
Ciało owalne, jasne – słomkowe do szarożółtobrązowego. Przedplecze o wklęsłej przedniej krawędzi; boczne, płasko podwinięte krawędzie przedplecza relatywnie wąskie – nie szersze od nadustka. Przednioboczne kąty przedplecza zwykle z niewielką, jasną plamką. Scutellum drobno, ciemno plamkowane z jasną, podłużną smugą dochodzącą do wierzchołka. Nogi bladożółte, ciemno plamkowane; nasadowy człon tylnej stopy 1.5 razy tak długi jak człony 2 i 3 łącznie – istotna cecha diagnostyczna gatunku.

Emblethis

Łódź – Widzew 14.08.2019

  1. Liczebność. Rzadko obserwowany, choć ostatnio wydaje się nieznacznie zwiększać liczebność (dawniej przez wiele lat w ogóle nie obserwowany)
  2. Biotop. Nasłonecznione,otwarte biotopy o piaszczystej glebie, zwłaszcza na terenach ruderalnych; zwykle przebywa bezpośrednio na ziemi
  3. Wymiary. Długość ciała 5.5-7 mm
  4. Aktywność. Maj/czerwiec – wrzesień. Zimuje imago
  5. Lokalizacja. Łódzkie
  6. Pokarm. Soki roślinne; najchętniej wysysa nasiona roślin z rodzaju Erodica (iglica – zwłaszcza z iglicy pospolitej), ale także nasiona – a być może także części zielone – wielu innych roślin zielnych
  7. Podobne. Pozostałe 4 krajowe gatunki z rodzaju, bardzo trudne do rozróżnienia na fotografiach terenowych. U Emblethis griseus i Emblethis verbasci boczne krawędzie przedplecza są szerzej podwinięte, a 1 człon tylnej stopy jest dłuższy (1.8-2.5 razy tak długi, jak człony 2 i 3 łącznie). Emblethis duplicatus jest znacznie ciemniejszy, a jego uda są czarne. Jednak pewność identyfikacji gwarantuje analiza budowy genitaliów. U gatunków z rodzaju Gonianotus przednia krawędź przedplecza nie jest wyraźnie wklęsła
  8. Uwagi. Autor obserwacji – avidal
  9. Rozmieszczenie
  10. Więcej o gatunku

avidal

Leave a Reply