Pionosomus varius – Zdrobiał włochaty

Rhyparochromidae – Brudźcowate
Głowa czarna. Przedplecze z wyraźna bruzda poprzeczną – przed bruzdą lśniące i czarne; w tylnej części dwubarwne, czarne z brązowym, czarno plamkowanym rozjaśnieniem. Przedplecze pokryte długimi, czarnymi, odstającymi włoskami. Scutellum czarne. Pokrywy brązowe, czarno punktowane z kontrastowo białymi plamami przy przednich krawędziach. Dwie szkliście białe plamy także na zakrywce (membranie). Drugi człon czułków w znacznej mierze żółtobrązowy, jaśniejszy od pozostałych członów.

P.varius

Łódź – Majerowskie Pole 15.08.2019

P.varius

Łódź – Majerowskie Pole 18.08.2019

  1. Liczebność. Zapewne nierzadki, lecz z uwagi na nikłe rozmiary sporadycznie obserwowany
  2. Biotop. Murawy kserotermiczne, murawy psammofilne, suche ugory, łąki i polany o piaszczystym podłożu, wydmy śródlądowe; przebywa zwykle bezpośrednio na ziemi
  3. Wymiary. Długość ciała 2-3 mm
  4. Aktywność. Wiosna – jesień; zimuje imago
  5. Lokalizacja. Łódzkie
  6. Pokarm. Soki roślinne; regularnie znajdowany na rogownicach i iglicach
  7. Podobne. Bardzo podobny, lecz nieco jaśniejszy Pionosomus opacellus 
  8. Uwagi. Autor obserwacji – avidal
  9. Rozmieszczenie
  10. Więcej o gatunku

avidal

Leave a Reply