Psacasta exanthematica – Żółwinek bezzębny

Scutelleridae – Tarczkownicowate
Ciało silnie wypukłe, brązowe do brunatno-czarnego. Przedplecze, scutellum i pokrywy gęsto, drobno, jasno plamkowane – u niektórych osobników plamkowanie jest zredukowane, a w rzadkich przypadkach całkowicie go brak. Scutellum bardzo rozbudowane, uderzająco szerokie, zakrywające connexivum.

Francja – Port Grimaud 30.05.2012 Fot. Marek R. Swadzba

  1. Zasięg. Znaczna część Europy, ale nie Polska. Na południu kontynentu liczny
  2. Siedlisko. Łąki, murawy, tereny ruderalne, ogrody, przydroża, polany
  3. Wymiary. Długość ciała 7-12 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – październik. Zimuje imago
  5. Lokalizacja. Francja. W Polsce nie występuje (historyczne rekordy z całą pewnością nie są wiarygodne)
  6. Pokarm. Soki roślinne wysysane ze żmijowców, rumianic, farbowników i innych ogórecznikowatych
  7. Podobne. Pozostałe 4 europejskie gatunki z rodzaju różnią się brakiem obfitego plamkowania ciała
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Marek R.Swadzba

Francja – Nimfa Fot. Marek R. Swadzba


Scutelleridae - Świat


avidal

Leave a Reply