Catoplatus carthusianus – Dziug czarnorogi

Tingidae – Prześwietlikowate
Głowa czarna. Przedplecze brązowe lub słomkowo-bladożółte z trzema żeberkami. Pokrywy jasnoszare lub słomkowo-żółte, czasem jasnobrązowe; pokrywy zwykle w pełni wykształcone – sporadycznie nieco skrócone, nie zakrywające wierzchołka odwłoka. Pole kostalne utworzone z co najwyżej 2 rzędów oczek. Odwłok czarny lub ciemnobrązowy. Nogi ciemne z rozjaśnionymi, częściowo żółto-brązowymi goleniami. Czułki czarne.

Francja 08.07.2007 Fot. Gilles San Martin

  1. Status. Rzadki, obserwowany bardzo sporadycznie. W Polsce na nielicznych stanowiskach południowych
  2. Siedlisko. Murawy kserotermiczne, wygrzane polany i łąki
  3. Wymiary. Długość ciała 3.3-4.2 mm
  4. Aktywność. Wiosna – jesień
  5. Lokalizacja. Francja
  6. Pokarm. Soki roślinne – żeruje na mikołajkach
  7. Podobne. W Polsce występuje drugi gatunek z rodzaju – Catoplatus fabricii, u którego głowa nigdy nie jest ewidentnie czarna, czułki brązowe, a pole kostalne szersze; składa się z 3 lub 4 rzędów oczek
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Gilles San Martin
  9. Rozmieszczenie

avidal

Leave a Reply