Oncochila simplex – Epoletnik rdzawy

Tingidae – Prześwietlikowate
Na głowie 5 wyrostków – cecha diagnostyczna rodzaju. Paranota (boczne płaty przedplecza) bardzo silnie wywinięte na dysk przedplecza – dochodzą aż do żeberka na przedpleczu, niemal się ze sobą stykając. Paranota są brązowe, ewidentnie jaśniejsze od dysku przedplecza i złożone z 7-10 rzędów oczek. Pokrywy w znacznej mierze rudobrązowe z wieloma rzędami wyraźnie zaznaczonych oczek. Pole kostalne (boczne krawędzie pokryw) wąskie, złożone z pojedynczego rzędu oczek.

Warszawa – Siekierki 11.09.2021 Fot. Sylvester Kociniak

Warszawa – Siekierki 11.09.2021 Fot. Sylvester Kociniak

  1. Status. Na południu kraju bywa liczny, poza tym sporadycznie obserwowany
  2. Siedlisko. Przydroża, łąki, murawy, polany i inne ciepłe, suche tereny z roślinami żywicielskimi
  3. Wymiary. 2.6-3.8 mm
  4. Aktywność. ?
  5. Lokalizacja. Mazowieckie
  6. Pokarm. Żeruje na wilczomleczach – wymienia się Euphorbia cyparissias, Euphorbia seguieriana, Euphorbia esula
  7. Podobne. U epoletnika szarego Oncochila scapularis paranota złożone są z 7-8 rzędów oczek, a pole kostalne jeszcze węższe – w przedniej jego części oczka są niewidoczne
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Sylvester Kociniak
  9. Rozmieszczenie

Leave a Reply