Tingis crispata – Prześwietlik dwurzędowiec

Tingidae – Prześwietlikowate
Ciało blado żółto-brązowe. Przedplecze i pokrywy jasno owłosione. Paranota (boczne płaty przedpelcza) o łukowatych bocznych krawędziach, lekko uniesione, złożone z 2, a miejscowo z 3 rzędów oczek. Pokrywy z brązowymi plamami na jasnym tle i z ciemnymi żyłkami; spotyka się wyłącznie osobniki makropteryczne. Odwłok ciemnobrązowy. Nogi żółto-brązowe. Czułki żółto-brązowe, silnie owłosione; 3 człon dwukrotnie dłuższy od członu 4-ego – człony 3 i 4 żółto-brązowe.

Belgia 17.06.2022 Fot. Gilles San Martin

Belgia 17.06.2022 Fot. Gilles San Martin

Przemyśl, Budy Wielkie 06.06.2021 Fot. Jarosław Bury

  1. Status. Rzadki, znany z nielicznych stanowisk; sporadycznie obserwowany
  2. Siedlisko. Ziołorośla na skrajach lasów, leśnych drogach i polanach, oraz parki, ogrody, łąki, ugory… Preferuje tereny o suchym, ewentualnie umiarkowanie wilgotnym podłożu, chętnie piaszczystym
  3. Wymiary. Długość ciała 2.6-3.4 mm
  4. Aktywność. Wiosna – jesień. Zimuje imago
  5. Lokalizacja. Belgia, Polska – podkarpackie
  6. Pokarm. Soki roślinne – larwy żerują na bylicach
  7. Podobne. Inne gatunki z rodzaju różnią się m.in. szerszymi paranotami (bądź węższymi u Tingis geniculata i Tingis maculata), ich wyprofilowaniem i stopniem owłosienia, ubarwieniem i proporcjami członów czułków
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Jarosław Bury Gilles San Martin
  9. Więcej o gatunku
  10. Rozmieszczenie

Rodzaj Tingis - Prześwietlik


avidal

Leave a Reply