Andrena bimaculata – Pszczolinka bezpaskowa

Andrenidae – Pszczolinkowate
Znana także pod nazwą pszczolinka wierzbowo-malinowa. Głowa i tułów czarne. Odwłok całkowicie czarny, bądź z częściowo lub całkowicie czerwonymi tergitami 1 i 2. Tergity lśniące; tylne krawędzie tergitów 2-4 z dość długimi, szarożółtymi lub brązowożółymi włoskami. Pędzelek do zbierania pyłku rdzawopomarańczowy, rzadziej dwubarwny, częściowo brązowoczarny.

Lubin 15.05.2022 ♀ Fot. Meadowlark

  1. Liczebność. Nieliczna
  2. Biotop. Murawy kserotermiczne i psammofilne, piaszczyste polany przyleśne, wrzosowiska. Gniazduje w glebie, pojedynczo lub w kilka osobników obok siebie
  3. Wymiary. Długość ciała 11-14 mm
  4. Aktywność. Marzec – maj oraz czerwiec – sierpień. Dwa pokolenia w sezonie
  5. Lokalizacja. Dolnośląskie
  6. Pokarm. Nektar. Dla larw samice gromadzą mieszaninę pyłku i nektaru
  7. Podobne. Liczne inne pszczolinki, w tym Andrena tibialis
  8. Uwagi. Znanym pasożytem gniazdowym jest Nomada fulvicornis
  9. Uwagi 2. Identyfikacja Darecki
  10. Uwagi 3. Autorka obserwacji – Meadowlark

Lubin 15.05.2022 ♀ Fot. Meadowlark


avidal

Leave a Reply