Andrena varians – Pszczolinka agrestówka

Andrenidae – Pszczolinkowate
Znana tez pod nazwą pszczolinka wierzbowo-agrestowa. Ciało czarne. Nadustek czarno owłosiony. U samicy tułów, a często także przednia część odwłoka pokryte gęstymi, pomarańczowymi włoskami. U samca włoski te są raczej żółte, niż pomarańczowe, a na odwłoku bywają wręcz białe.

A varians

Lubin 24.03.2019 ♀ Fot. Meadowlark

A.varians

Łódzki Ogród Botaniczny 07.05.2016 ♀

And.varians

Łódzki Ogród Botaniczny 07.05.2016 ♀

 1. Liczebność. Nierzadka, choć zauważalny jest spadek jej liczebności
 2. Biotop. Skraje lasów i leśne polany, parki, ogrody, przydroża
 3. Wymiary. Samica 11-13 mm. Samiec 8-11 mm
 4. Aktywność. Marzec – czerwiec
 5. Lokalizacja. Łódzkie, dolnośląskie. Występuje w całej Polsce
 6. Pokarm. Nektar. Dla larw samice magazynują zapasy pyłku i nektaru; chętnie odwiedzają kwitnące drzewa i krzewy owocowe, zwłaszcza głóg i tarninę, ale także wierzby, porzeczki i rozmaite rośliny zielne z rodziny złożonych. Gniazduje w ziemi, samotnie bądź w niewielkich w agregacjach
 7. Podobne. Wiele innych pszczolinek – łatwo pomylić ją choćby z Andrena helvola (białe owłosienie nadustka)
 8. Uwagi. Do kleptopasożytów gniazdowych zaliczają się Nomada fabriciana Nomada panzeri i Nomada ruficornis
 9. Uwagi 2. Autorzy obserwacji – Meadowlark avidal
 10. Uwagi 3. Identyfikacja Darecki
 11. Więcej o gatunku

avidal

Leave a Reply