Bombus hypnorum – Trzmiel parkowy

Apidae – Pszczołowate
Tułów pokryty gęstym pomarańczowym, czekoladowobrązowym, lub żółtym futerkiem. Tułów zwykle czarny z białymi ostatnimi (5 i 6) tergitami. U samic tergity 1 i 2 pomarańczowoczerwone – jak na zdjęciach 1-3. Tworzy gniazda składające się z do 400 robotnic.

Modlica 25.07.2013 Samiec

Modlica 25.07.2013 ♂

Modlica 25.07.2013

Modlica 25.07.2013 ♂

Modlica 25.07.2013

Modlica 25.07.2013 ♂

Ślądkowice 09.05.2012

Ślądkowice 09.05.2012

  1. Liczebność. Pospolity
  2. Biotop. Skraje lasów, parki, ogrody, łąki
  3. Wymiary. Królowa 15-23 mm. Robotnice 8-18 mm. Samce 11-16 mm
  4. Aktywność. Marzec – wrzesień
  5. Lokalizacja. Łódzkie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Nektar. Larwy żywią się mieszanina pyłku i nektaru
  7. Podobne. Typowa forma o czarnobiałym odwłoku raczej nie do pomylenia. Forma z pomarańczowoczerwonym 1 tergitem może sprawiać większy kłopot. U Bombus pascuorum koniec odwłoka jest rudopomarańczowy
  8. Uwagi. Pasożytem gniazdowym jest Bombus norvegicus
  9. Uwagi 2. Gatunek chroniony
  10. Uwagi 3. Oznaczenie osobnika ze Ślądkowic Jacek Wendzonka


WZORY BARWNE (wg Trzmielowate Polski  – T.Pawlikowski, K.Pawlikowski). Zgodę na wykorzystanie wzorów otrzymałem od profesora Tadeusza Pawlikowskiego


avidal

Leave a Reply