Bombus hypnorum – Trzmiel parkowy

Apidae – Pszczołowate
Tułów pokryty gęstym pomarańczowym, czekoladowobrązowym, lub żółtym futerkiem. Tułów zwykle czarny z białymi ostatnimi (5 i 6) tergitami. U samic tergity 1 i 2 pomarańczowoczerwone – jak na zdjęciach 1-3. Tworzy gniazda składające się z do 400 robotnic.

Modlica 25.07.2013 Samiec

Modlica 25.07.2013 ♂

Modlica 25.07.2013

Modlica 25.07.2013 ♂

Modlica 25.07.2013

Modlica 25.07.2013 ♂

Ślądkowice 09.05.2012

Ślądkowice 09.05.2012

  1. Liczebność. Pospolity
  2. Biotop. Skraje lasów, parki, ogrody, łąki
  3. Wymiary. Królowa 15-23 mm. Robotnice 8-18 mm. Samce 11-16 mm
  4. Aktywność. Marzec – wrzesień
  5. Lokalizacja. Łódzkie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Nektar. Larwy żywią się mieszanina pyłku i nektaru
  7. Podobne. Typowa forma o czarnobiałym odwłoku raczej nie do pomylenia. Forma z pomarańczowoczerwonym 1 tergitem może sprawiać większy kłopot. U Bombus pascuorum koniec odwłoka jest rudopomarańczowy
  8. Uwagi. Pasożytem gniazdowym jest Bombus norvegicus
  9. Uwagi 2. Gatunek chroniony
  10. Uwagi 3. Autor obserwacji – avidal


WZORY BARWNE (wg Trzmielowate Polski  – T.Pawlikowski, K.Pawlikowski). Zgodę na wykorzystanie wzorów otrzymałem od profesora Tadeusza Pawlikowskiego


avidal

Leave a Reply