Hartigia xanthostoma – Półosica wybredna

Cephidae – Ździeblarzowate
Przedplecze i śródplecze czarne, lśniące, przedzielone żółtą poprzeczną przepaską. Odwłok smukły, czarny, u samicy zwykle z 4 białożółtymi przepaskami. Czułki lekko rozszerzone od 4 członu. Człony 3 i 4 czułków mniej więcej tej samej długości, ale człon 3 odrobinę dłuższy od członu 4. Nasadowy człon tylnej stopy tej samej długości co człony 2-4 łącznie. W apikalnej części tylnej goleni 3 małe szczecinki, z czego dwie niewielkie przy samym wierzchołku. Uda czarne z żółtymi kolanami. Cerci dobrze widoczne. Twarz u samicy czarna.

Las wiączyński 13.05.2014

Las wiączyński 13.05.2014

Las wiączyński 13.05.2014

Las wiączyński 13.05.2014

Las wiączyński 13.05.2014

Las wiączyński 13.05.2014

Las wiączyński 13.05.2014

Las wiączyński 13.05.2014

  1. Liczebność. Nieznana
  2. Biotop. Lasy, parki, ogrody
  3. Wymiary. Długość ciała 12-18 mm
  4. Aktywność. Maj – sierpień
  5. Lokalizacja. Łódzkie
  6. Pokarm. Nektar, pyłek; chętnie z żółtych kwiatów. Larwy są monofagami Filipendula ulmaria ( wiązówka błotna )
  7. Podobne. Pozostałe ździeblarzowate. Gatunki z rodzajów Calameuta, Cephus i Trachelus  nie mają poszerzonych czułki począwszy od członu 4-go ( a także człon 3 jest krótszy od członu 4, lub tej samej długości ), 1 człon tylnej stopy jest u nich krótszy od członów 2-4 łącznie i są wyraźnie mniejsze ( dotyczy pierwszych dwóch rodzajów ) No i rodzaje te składają jaj na trawach i trzcinach. Natomiast Hartigia albomaculata i Hartigia nigra pozbawione są żółtej przepaski między pronotum a mesonotum. Samica Hartigia linearis ma w znacznej mierze żółtą twarz. U gatunków z rodzaju Janus na tylnej goleni znajdują się 4 szczecinki apikalne, z czego dwie mniejsze przy samym wierzchołku
hartigia

Tylna stopa – nasadowy człon ( kolor niebieski ) ma taką samą długość, jak człony 2-4 łącznie ( czerwony kolor )

Las wiączyński 13.05.2014 Samica podczas składania jaj

Las wiączyński 13.05.2014 Samica podczas składania jaj

Dodaj komentarz