Crabro cribrarius – Grzebacz musznik

Crabronidae – Grzebaczowate
Największy nasz przedstawiciel rodzaju Crabro. Skrzydła z pojedynczą komórką kubitalną Cu, co jest cechą diagnostyczną rodzaju. Ciało czarne z żółtymi akcentami  na tułowiu. Przepaski na odwłoku częściowo przerwane(tergit 2 i 3) , u samicy szersze. U samca golenie przednich nóg mocno, tarczowato zgrubiałe o kolorze charakterystycznym dla każdego gatunku – tutaj jasnoniebieskie z białymi kropkami i porcelanowym połyskiem. Ich funkcja nie jest do końca znana, ale z pewnością ich ewolucją sterował dobór płciowy – mogą w jakiś sposób pomagać samcowi w czasie kopulacji, bądź stanowić odpowiednik pawiego ogona. Do tej drugiej koncepcji osobiście się skłaniam.

Łódź cmentarz Gadka Stara 04.07.2012

Łódź – Cmentarz Gadka Stara 04.07.2012 ♂

Las Łagiewnicki 22.06.2013

Łódź – Las Łagiewnicki 22.06.2013 ♂

Widzew 02.08.2011 Samiec

Łódź – Widzew 02.08.2011 ♂

Las Łagiewnicki 22.06.2013 Samiec z widoczną perłową strukturą na przedniej goleni

Łódź – Las Łagiewnicki 22.06.2013 ♂ z widoczną perłową strukturą na przedniej goleni

Las żeromiński 10.08.2015 Samica

Las żeromiński 10.08.2015 ♀

Las żeromiński 10.08.2015

Las żeromiński 10.08.2015 ♀

Pałczew 12.08.2011

Pałczew 12.08.2011 ♀

Młynek 25.06.2013 Samica

Łódź – Młynek 25.06.2013 ♀

  1. Status. Najpospolitszy z 6 krajowych gatunków z rodzaju. Występuje w całym kraju
  2. Siedlisko. Ciepłe tereny otwarte – w tym skraje lasów, łąki, przydroża, piaskownie. Gniazda konstruuje w ziemi bądź w martwym drewnie – w tym w stojących usychających drzewach
  3. Wymiary. Długość ciała samicy 11-17 mm, samca 12-15 mm
  4. Aktywność. Czerwiec – wrzesień
  5. Lokalizacja. Łódzkie
  6. Pokarm. Nektar. Larwy żywią się sparaliżowanymi muchówkami średniej wielkości
  7. Podobne. Pozostałe grzebacze z rodzaju Crabro mają inny wzór na odwłoku, a samce odmiennie ubarwione tarczowate zgrubienia na goleniach . Podobna jest też miodwa Mellinus arvensis, która ma w skrzydle 3 komórki kubitalne, nie zaś jedną i brak jej srebrzystych włosków między oczami a narządami gębowymi
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Barnaba avidal

Łódzkie 06.07.2021 ♀ Fot. Barnaba

Łódzkie 06.07.2021 ♀ Fot. Barnaba

Łódzkie 06.07.2021 ♀ Fot. Barnaba

Pałczew 12.08.2011 Samica

Pałczew 12.08.2011 ♀

Młynek 28.06.2013

Łódź – Młynek 28.06.2013 ♀

Widzew 10.07.2014

Łódź – Widzew 10.07.2014 ♀


Rodzaj Crabro - Grzebacz


avidal

Leave a Reply