Cirrospilus diallus

Eulophidae – Wiechońkowate
Głowa żółta z czarną, prostokątną plama potyliczną, która może się stykać z ciemnym polem wokół przyoczek lub być od tego pola oddzielona. Wierzch tułowia czarny i lśniący, natomiast jego boki są żółte. Odwłok żółty z rozmytym, czarnym pasem grzbietowym. Nogi żółte poza przyciemnionymi członami apikalnymi stóp. Skrzydła przeźroczyste, pozbawione plam.

Francja – Oxelaëre 21.08.2022 ♀ Fot. Marie Lou Legrand

  1. Zasięg. Znaczna część Europy. Samice znacznie liczniejsze od bardzo rzadko obserwowanych samców
  2. Biotop. Skraje lasów, polany, zarośla, ogrody, parki, tereny ruderalne i miejskie
  3. Wymiary. ?
  4. Aktywność. Maj – październik
  5. Lokalizacja. Francja. Nie wiem, czy występuje w Polsce
  6. Pokarm. Samice pobierają pokarm płynny. Larwy są ektoparazytoidami larw rozmaitych owadów, zwłaszcza drobnych motyli i galasówek – wymienia się Neuroterus numismalis, Cameraria ohridella, Phyllonictis citrella oraz gatunki z rodzaju Phyllonorycter
  7. Podobne. Zapewne niektóre inne gatunki z rodzaju (w samej Europie co najmniej 23)
  8. Uwagi. Autorka obserwacji – Marie Lou Legrand

avidal

Leave a Reply