Figitidae

Czarne, brązowe lub czerwonobrązowe błonkówki osiągające od 1 do 6 mm długości ciała. Skrzydła z silnie zredukowanym, lecz zwykle wyraźnie zaznaczonym użyłkowaniem; komórka marginalna Cu w pełni wykształcona. Brak pterostigmy.
Larwy są parazytoidami larw i poczwarek rozmaitych błonkówek, muchówek i sieciarek. Rozwój większości gatunków początkowo odbywa się wewnątrz ciała porażonej larwy, pasożyt nie uszkadza kluczowych organów i nie zabija gospodarza (koinobiont). Czyni to dopiero w końcowym etapie rozwoju, jako pasożyt zewnętrzny (żeruje wtedy zwykle już nie na larwie, lecz na poczwarce).
W Polsce co najmniej 12 gatunków.

Aspicera spp. - Tarczogrotki


Niezidentyfikowany gatunek, Warszawa – Las Bielański 16.10.2021 Fot. Sylvester Kociniak


Sylvester Kociniak

Leave a Reply