Alomya debellator

Ichneumonidae – Gąsienicznikowate
Głowa czarna, o wklęsłej tylnej krawędzi. Tułów wraz ze scutellum czarne i lśniące. Odwłok samicy czerwony lub pomarańczowo-czerwony z czarnymi tergitami wierzchołkowymi. Odwłok samca dwubarwny jak u samicy (przy czym w znacznej mierze czarny) lub całkowicie czarny. Pokładełko bardzo krótkie, niedostrzegalne na fotografiach terenowych. Uda czarne, zgrubiałe. Golenie żółte z przyciemnionymi kolanami u samicy; przyciemnione bywają również tylne kolana u samca. Tylne stopy samicy czerwonobrązowe z czarnymi wierzchołkami. Stopy samca żółte. Czułki samicy z pomarańczowymi członami w przedniej połowie. Czułki samca jednolicie ciemne. Skrzydła relatywnie krótkie, nie sięgają do wierzchołka odwłoka.

Beskid Mały 08.06.2023 ♀ Fot. Jerzy Tomiak

Beskid Mały 09.06.2023 ♀ Fot. Jerzy Tomiak

  1. Status. W górach pospolity, na pozostałym obszarze obserwowany rzadko
  2. Siedlisko. Lasy, zarośla, polany, ogrody, łąki
  3. Wymiary. Długość ciała 10-18 mm
  4. Aktywność. Maj – wrzesień
  5. Lokalizacja. Beskidy
  6. Pokarm. Imagines żywią się nektarem i spadzią, chętnie spijają krople rosy. Larwy są parazytoidami gąsienic motyli z różnych rodzin – wymienia się przede wszystkim Hepialidae
  7. Podobne. Niemal bliźniaczo podobny Alomya semiflava pojawia się później w sezonie, zwykle pod koniec czerwca i różni się detalami ubarwienia i użyłkowania – i tak np. czułki u samicy są zwykle jednolicie ciemne
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Jerzy Tomiak

avidal

Leave a Reply