Echthrus reluctator

Ichneumonidae – Gąsienicznikowate
Głowa i tułów czarne. Odwłok smukły dwubarwny, czerwonoczarny lub jednolicie czarny. Pokładełko długie i masywne – mniej więcej tak długie jak reszta ciała. Uda wszystkich par nóg czerwone lub rzadziej czarne, zwłaszcza u samca. Przednie stopy samicy zmodyfikowane – część nasadowa silnie, płatowato spłaszczona – istotna cecha diagnostyczna rodzaju. Czułki z białym pierścieniem u obu płci. Skrzydła przezroczyste; brak zamkniętego zwierciadełka.

Dolina Piławy 29.05.2021 ♂ Fot. Magdalena Jędro

Dolina Piławy 29.05.2021 ♂ Fot. Magdalena Jędro

  1. Liczebność. Pospolity
  2. Biotop. Głównie lasy
  3. Wymiary. Długość ciała 10-16 mm
  4. Aktywność. Maj – ?
  5. Lokalizacja. Zachodniopomorskie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Larwy są parazytoidami larw chrząszczy ksylofagicznych, zwłaszcza z rodzin Cerambycidae i Buprestidae
  7. Podobne. Główną cechą diagnostyczną są płatowato spłaszczone przednie stopy samicy. Jedyny europejski reprezentant rodzaju
  8. Uwagi. Autorka obserwacji – Magdalena Jędro

Dolina Piławy 29.05.2021 ♂ Fot. Magdalena Jędro


avidal

Leave a Reply