Anthidium montanum – Makatka górska

Megachilidae – Miesierkowate
Oczy zielonkawe, ciemno plamkowane. Ciało stosunkowo masywne, bardziej krępe i szerokie, niż u innych makatek. Tułów i odwłok pokryte gęstymi i długimi, jasnymi włoskami. Na odwłoku brak barwnych, żółtych klub czerwonych plam lub sporadycznie u samicy mogą się pojawiać bardzo drobne, żółte plamy na tergitach. Szczoteczka brzuszna czerwona.

Austria – Planneralm 19.07.2021 Fot. gernotkunz

  1. Status. Lokalna, obserwowana bardzo sporadycznie. W Polsce wyłącznie w Tatrach DD
  2. Siedlisko. Gatunek górski spotykany na obrzeżach wysoko położonych lasów oraz na połoninach i halach wysokogórskich
  3. Wymiary. Długość ciała 10-13 mm
  4. Aktywność. Czerwiec – wrzesień
  5. Lokalizacja. Austria
  6. Pokarm. Nektar. Dla larw samice magazynują mieszaninę pyłku i nektaru
  7. Podobne. Inne górskie makatki różnią się ubarwieniem szczoteczki brzusznej i obecnością mniejszych lub większych barwnych plam na tergitach (Anthidium amurensis i Anthidium pseudomontanum) – żaden z nich nie występuje w Polsce
  8. Uwagi. Autor obserwacji – gernotkunz

avidal

Leave a Reply