Coelioxys inermis – Ścieska niedopaska

Megachilidae – Miesierkowate
Ciało czarne. Oczy miejscowo owłosione. Twarz samca pokryta złocistymi włoskami; u samicy włoski są bledsze, białe lub żółtawe. Tułów czarny, gęsto, żółto lub biało owłosiony na bokach. Odwłok czarny z jasnymi przepaskami; u samicy sternit 4 lśniący, sternit 5 matowy – istotna cecha diagnostyczna gatunku. Wierzchołek odwłoka samicy ostro zakończony, bez wcięcia. Odwłok samca łagodnie ścięty, z wierzchołkiem uzbrojonym w 6 kolców.

C inermis

Lubin 28.08.2019 ♀ Fot. Meadowlark

C.inermis

Lubin 28.08.2019 ♀ Fot. Meadowlark

Chociszewo 30.07.2021 ♂ Fot. Lucyna Bugiera

Chociszewo 30.07.2021 ♂ Fot. Lucyna Bugiera

 1. Status. Nierzadka. Występuje w całym kraju
 2. Siedlisko.Skraje lasów, murawy kserotermiczne i psammofilne, ukwiecone łąki i przydroża, ogrody
 3. Wymiary. Samica 9-12 mm. Samiec 9-10 mm
 4. Aktywność. Czerwiec – sierpień
 5. Lokalizacja. Dolnośląskie, lubuskie
 6. Pokarm. Nektar i pyłek. Larwy zjadają mieszaninę pyłku i nektaru zgromadzoną przez gatunki żywicielskie, do których zaliczają się Megachile maritima, Megachile centuncularis, Megachile ligniseca, Megachile lapponica, Megachile versicolor, Hoplitis papaveris
 7. Podobne. Pozostałych 12 krajowych gatunków ściesek piekielnie ciężkich do rozróżnienia – zwłaszcza Coelioxys elongata (samice różnią się matowym sternitem 4 i płytkim wcięciem na wierzchołku odwłoka, samce niemożliwe do w pełni wiarygodnego rozróżnienia bez analizy budowy genitaliów) i samce Coelioxys alata
 8. Uwagi. Identyfikacja z niewielkim zastrzeżeniem Lucyna Bugiera i Darecki
 9. Uwagi 2. Autorki obserwacji – Meadowlark Lucyna Bugiera
 10. Więcej o gatunku
 11. C.inermis u Meadowlark
 12. Wymowa: celioksys inermis
Co inermis

Lubin 28.08.2019 ♀ Fot. Meadowlark

C.inermis.

Lubin 28.08.2019 ♀ Fot. Meadowlark

Coel.inermis

Lubin 28.08.2019 ♀ Fot. Meadowlark

Coel inermis

Lubin 28.08.2019 ♀ Fot. Meadowlark

Coelioxys.

Lubin 28.08.2019 ♀ Fot. Meadowlark

Coelioxys

Lubin 28.08.2019 ♀ Fot. Meadowlark

Chociszewo 30.07.2021 ♂ Fot. Lucyna Bugiera


avidal

Leave a Reply