Osmia niveata – Murarka jeżynówka

Megachilidae – Misierkowate
Ciało czarne, błyszczące, pokryte żółtymi lub rdzawożółtymi włoskami. Żółte przepaski na krawędziach tergitów słabo wykształcone, wąskie i zwykle rozerwane po środku. Tergit 6 bywa szarosrebrzysto opylony. Szczoteczka brzuszna czerwonawa.

Lubin – Czerwiec 2022 Fot. Meadowlark

  1. Liczebność. Rzadko obserwowana
  2. Biotop. Skraje lasów, murawy kserotermiczne, ogrody, zarośla, polany. Gniazduje w drewnie (w tym w opuszczonych korytarzach wydrążonych przez owady ksylofagiczne), we wnętrzu miękkich łodyg (np. w łodygach jeżyn) oraz w rozmaitych szczelinach na skarpach i skałach
  3. Wymiary. Samica 9-10 mm. Samiec 8-9 mm
  4. Aktywność. Maj – lipiec/sierpień
  5. Lokalizacja. Dolnośląskie
  6. Pokarm. Nektar, pyłek
  7. Podobne. Inne murarki, zwłaszcza Osmia leaiana, która różni się m.in. kształtem nadustka – rozróżnienie tych dwóch gatunków w terenie jest bardzo trudne
  8. Uwagi. Znanymi pasożytami gniazdowym są Stelis punctulatissima i Stelis paheoptera
  9. Uwagi 2. Autorka obserwacji – Meadowlark
  10. Więcej o gatunku

avidal

Leave a Reply