Megalodontes spp. – Szarżniki

Megalodontesidae – Szarżnikowate
Masywne, czarne rośliniarki z bogatym, żółtym, lub białym, mocno zmiennym w obrębie poszczególnych gatunków rysunkiem na głowie, tułowiu i odwłoku, blisko spokrewnione z osnujowatymi Pamphilidae. Głowa szeroka. Żuwaczki duże, zachodzące na nadustek – cecha wyróżniająca od innych Symphyta. Odwłok bez stylikowatego przewężenia. Czułki samców lekko grzebieniaste, czułki samic nitkowate; samce niektórych gatunków nieznane. Cechy diagnostyczne pozwalające identyfikacje gatunkową to min. stosunek długości członów czułków i ich ubarwienie, liczba jasnych plam na twarzy, kolor nadustka i teguli, czy też szerokość jasnych pasów na krawędziach tergitów. Wiele gatunków tworzy jednak rozmaite formy barwne i dlatego identyfikacja bez opatrzenia i doświadczenia bywa zwykle szalenie trudna. Biologia poznana fragmentarycznie.

Liczba gatunków występujących w Polsce niepewna. Z całą pewnością do naszej entomofauny zaliczyć można Megalodontes cephalotes i Megalodontes thor. Dane literaturowe wspominają także o Megalodontes plagiocephalus, Megalodontes luteiventris i Megalodontes phaenicius (za Acta ent. silesiana 2006), oraz Megalodontes panzeri i Megalodontes fabricii (Polska Czerwona Lista) Nie wiem, na ile te informacje są wiarygodne –  M.luteiventris nie odnalazłem w kluczu do europejskich gatunków; nie ma go także na liście gatunkowej Fauna Europaea, a M.plagiocephalus i M.phaenicius (nie M.phoenicius, jak opisywany jest przytoczonym wcześniej polskim źródle) uznawane są za gatunki  o zasięgu nie obejmującym naszego kraju. podobnie jak pozostałe dwa gatunki z Czerwonej Listy. Opieram się o dane znalezione w sieci – wiem, ze jest przynajmniej 1 osoba w kraju orientująca się w grupie. Mam nadzieję na konsultację, choć prawdopodobnie nie osobistą, lecz dzięki życzliwości kolegów entomologów.

Polana Polichno 27.05.2020

Polana Polichno 27.05.2020

Polana Polichno 27.05.2020

Polana Polichno 27.05.2020

 1. Liczebność. Rzadkie, lub bardzo rzadkie. 4 gatunki na Czerwonej Liście z kategorią DD, natomiast enigmatyczny M.luteiventris, oraz stosunkowo niedawno wykazany M.thor w ogóle nie zostały wzięte pod uwagę, jak przypuszczam
 2. Biotop. Nasłonecznione ciepłe stoki, murawy kserotermiczne, inne ciepłe tereny otwarte; chętnie o podłożu wapiennym
 3. Wymiary. Długość ciała 8-12 mm (na przykładzie M.cephalotes ; dawniej Megalodontes spissicornis)
 4. Aktywność. Maj – lipiec
 5. Lokalizacja. Ponidzie. Na odnalezienie któregoś gatunku na Wyżynie Łódzkiej szanse są znikome
 6. Pokarm. Nektar i pyłek oraz spadź; imagines najchętniej odwiedzają żółte i fioletowe kwiaty. Larwy żerują na roślinach z rodzin baldaszkowatych, rutowatych i jasnotowatych
 7. Podobne. Niektóre inne rośliniarki; niemniej rodzaj łatwy do rozpoznania
 8. Uwagi. Szarżnik głowacz Megalodontes cephalotes zwykle charakteryzuje się przyciemnionionymi końcami czułków; czułki u żadnej formy barwnej nie są całkowicie żółte. Pierwszy człon czułków (scape) u Megalodontes panzeri jest żółty, nigdy czarny, tegule także są żółte. U Megalodontes thor na ogół człon nasadowy jest czerwonobrązowy Pierwszy człon czułków u M.plagiocephalus zmienny w ubarwieniu, ale często czarny, a jeśli żółty to zwykle dwoma ciemnymi smugami.
Polana Polichno 19.06.2016

Polana Polichno 19.06.2016 Szarżnik złowiony przez Xysticus cristatus ( id pająka Robert Rozwałka )

Polana Polichno 19.06.2016

Polana Polichno 19.06.2016

Cephalotes.

Polana Polichno 13.06.2018

Cephalotes

Polana Polichno 13.06.2018

Polana Polichno 19.06.2016

Polana Polichno 19.06.2016

Cephalotes species

Polana Polichno 13.06.2018

Polana Polichno 19.06.2016

Polana Polichno 19.06.2016

Polana Polichno 19.06.2016

Polana Polichno 19.06.2016

Polana Polichno 19.06.2016

Polana Polichno 19.06.2016

Polana Polichno 19.06.2016

Polana Polichno 19.06.2016

Polana Polichno 19.06.2016

Polana Polichno 19.06.2016

Polana Polichno 19.06.2016

Polana Polichno 19.06.2016

Polana Polichno 19.06.2016

Polana Polichno 19.06.2016

Polana Polichno 19.06.2016

Polana Polichno 19.06.2016

Polana Polichno 19.06.2016

Polana Polichno 19.06.2016

Polana Polichno 19.06.2016

Polana Polichno 19.06.2016

Polana Polichno 10.07.2016

Polana Polichno 10.07.2016

Polana Polichno 19.06.2016

Polana Polichno 19.06.2016

Polana Polichno 19.06.2016

Polana Polichno 19.06.2016

Polana Polichno 19.06.2016

Polana Polichno 19.06.2016

Polana Polichno 15.06.2020

Polana Polichno 27.05.2020

Polana Polichno 27.05.2020

2 thoughts on “Megalodontes spp. – Szarżniki

 1. Zdjęcia piękne. Nawet pokusiłem się oznaczyć gatunek na tych fotkach. Prawie w 100% jest to Megalodontes spissicornis Klug, głównie po tym, że ma w środkowej części nadustka jasną plamię pomiędzy nasadą czułków wg klucza Miedwiediewa, w odróżnieniu od M. cephalotes F., której nie ma. Wiesław Piotrowski, Lublin, autor paru publikacji o tej rodzinie.

 2. O, a zatem to nie synonimy? Bo tak wywnioskowałem an podstawie informacji, które znalazłem podczas sporządzania opisu rodzaju. Dodatkowo M.spissicornis nie ma na liście gatunków na FE, co mnie utwierdziło w przekonaniu…
  A w ogóle szalenie mi miło powitać kolejnego specjalistę na Insektarium. Mam nadzieję – jak zawsze w takich odświętnych przypadkach – że to pierwsza wizyta z wielu.
  Rafał

Leave a Reply