Proctotrupidae – Tybelakowate

Małe, pasożytnicze błonkówki, których ofiarami są na ogół larwy chrząszczy i muchówek z rodziny bedliszkowatych. Ciało ciemne i lśniące o długości 3-15 mm (najczęściej 5-8 mm). Odwłok na krótkim styliku, wrzecionowaty, z ostatnim segmentem przeważnie wydłużonym, u samic wygiętym do dołu. Przednie skrzydło z dużą pterostigmą, za którą znajduje się zwykle mała komórka marginalna. Czułki 13-członowe, osadzone na środku głowy. W Polsce co najmniej 27 gatunków.

Leave a Reply