Exallonyx spp.

Proctotrupidae – Tybelakowate
Głowa, tułów i odwłok są czarne. Scutum gładkie i lśniące; pleuryty (boczne płytki tułowia) zwykle również błyszczące. Stylik o zmiennej długości u poszczególnych gatunków – jego długość zawiera się w granicach 0.5-3 jego szerokości. Pokładełko lekko zakrzywione do dołu, z wierzchu punktowane lub prążkowane – jego długość wynosi 0.2-0.7 długości tylnej goleni. Rozróżnienie gatunków na ogół niewykonalne na podstawie fotografii terenowych.

Warszawa 20.11.2021 ♀ Fot. Sylvester Kociniak

  1. Liczebność. Trudna do oszacowania
  2. Biotop. Lasy i ich skraje, zarośla, ogrody, łąki
  3. Wymiary. Długość ciała zwykle od 3 do 5 mm, w zależności od gatunku. Długość przedniego skrzydła waha się od 1.6 do 5.8 mm
  4. Aktywność. Marzec – listopad
  5. Lokalizacja. Mazowieckie
  6. Pokarm. Larwy są parazytoidami larw kusakowatych Staphylinidae; przypuszczalnie także larw innych rodzin chrząszczy
  7. Podobne. Inne gatunki z rodziny różnią się detalami urzeźbienia ciała, długością pokładełka czy też oszczeceniem tułowia
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Sylvester Kociniak
  9. Uwagi 2. Identyfikacja Victor Kolyada

avidal

Leave a Reply