Eutomostethus gagathinus – Dorzutek żółtogoleń

Tenthredinidae – Pilarzowate
Głowa czarna. Tułów czarny, lśniący. Odwłok czarny. Uda dwubarwne, czarno-żółte. Golenie cytrynowożółte. Stopy żółte z przyciemnionymi wierzchołkami – dotyczy zwłaszcza tylnych stóp. Czułki czarne. Skrzydła wyraźnie przyciemnione.

Las wiączyński 03.06.2021

Las wiączyński 03.06.2021

Las wiączyński 03.06.2021 Wygląda na to, że ten osobnik utracił czułki

  1. Status. Rzadki
  2. Siedlisko. Wilgotne łąki, mokradła, brzegi rozlewisk i zbiorników wodnych
  3. Wymiary. Długość ciała 5-6.5 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – sierpień. Larwy od czerwca do września
  5. Lokalizacja. Łódzkie
  6. Pokarm. Nektar, spadź. Larwy żerują na turzycach
  7. Podobne. Liczne inne, podobnie ubarwione gatunki rośliniarek – w tym Stethomostus funereus (ciemniejsze nogi), śluzownice z rodzaju Caliroa (uda całkowicie lub niemal całkowicie ciemne) i gatunki z rodzaju Aneugmenus (stopy całkowicie żółte)
  8. Uwagi. Autor obserwacji – avidal

avidal

Leave a Reply