Nematinus bilineatus – Darżyniec jasnoskrzydły

Tenthredinidae – Pilarzowate
Głowa, scutum, scutellum i odwłok, oraz nogi są pomarańczowożółte. Dobrze widoczne czarne przyoczka. Na scutum mogą pojawiać się dwa czarne paski. Skrzydła bez plam. Pterostigma jednolicie żółtopomarańczowa, bez ciemnej plamy przy przedniej krawędzi – istotna cecha diagnostyczna gatunku. Larwa nieznana.

Łódź – Dolina Olechówki 19.06.2021

Łódź – Dolina Olechówki 19.06.2021

Łódź – Dolina Olechówki 19.06.2021

  1. Liczebność. Rzadki, okazjonalnie obserwowany; miejscami bywa liczny
  2. Biotop. Wilgotne polany i zarośla, podmokłe łąki, brzegi wód
  3. Wymiary. Długość ciała 6-8 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – sierpień. Larwy od czerwca do września
  5. Lokalizacja. Łódzkie
  6. Pokarm. Larwy pozostają nieznane – przypuszczalnie żerują na olszach
  7. Podobne. 5 pozostałych krajowych gatunków z rodzaju można łatwo odróżnić po częściowo przyciemnionej pterostigmie
  8. Uwagi. Autor obserwacji – avidal
  9. Uwagi 2. Identyfikacja Andreas Taeger

Łódź – Dolina Olechówki 19.06.2021


avidal

Leave a Reply