Sciapteryx consobrina – Mangra jaskrowa

Tenthredinidae – Pilarzowate
Głowa szeroka, czarna, matowa; u samicy widoczne małe, białe plamki przy wewnętrznych krawędziach oczu, któych brak u samca. Tułów czarny z białymi liniami dochodzącymi do teguli; linie te zwykle zanikają u samców. Scutellum czarne. Odwłok czarny o wyraźnie zwężonym wierzchołku (zwłaszcza u samicy), z białymi, wąskimi przepaskami na tylnych krawędziach tergitów. Pokładełko krókie, ale dostrzegalne. Nogi czarne z białymi lampasami na goleniach. Skrzydła przezroczyste, bez plam; w przednim skrzydle 3 komórki kubitalne, przy czym pierwsza z nich jest zdecydowanie najmniejsza. Pterostigma w przedniej części mlecznobiała, poza tym ciemna. Larwa o bardzo zmiennym ubarwieniu – żółta, zielona, szara bądź czarna z ciemnymi plamkami bocznymi lub bez nich – jej głowa zwykle pomarańczowoczarna, lecz w najrozmaitszych wariantach barwnych.

Las żeromiński 09.05.2021 ♀

Las żeromiński 09.05.2021 ♀

Las żeromiński 09.05.2021 ♀

  1. Status. Liczebność trudna do oszacowania – zapewne nierzadkie
  2. Siedlisko. Wilgotne lasy, leśne polany, podmokłe łąki
  3. Wymiary. Długość ciała 6-10 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – maj/czerwiec
  5. Lokalizacja. Łódzkie
  6. Pokarm. Nektar, spadź. Larwy żerują na piżmaczku wiosennym oraz na jaskrach; rzadziej na zawilcach
  7. Podobne. Drugi krajowy gatunek – Sciapteryx costalis – różni się żółtawymi plamkami na tułowiu oraz przerwanymi przepaskami na odwłoku. Łatwiej pomylić go z innymi rośliniarkami o wąskich, jasnych przepaskach na tergitach – różnią się one użyłkowaniem skrzydeł, czy też ubarwieniem nóg
  8. Uwagi. Autor obserwacji – avidal

Las żeromiński 09.05.2021 ♀ Widoczne pokładełko i przepaski na tergitach

Użyłkowanie skrzydeł


avidal

Leave a Reply