Siobla sturmii – Niecierpnica żółtawa

Tenthredinidae – Pilarzowate
Głowa czarna. Nadustek czarny. Scutum czarne. Scutellum czarne. Tergity 2, 3 i częściowo 4 żółte, pozostałe czarne. Stopy żółte. Golenie 1 i 2 pary nóg żółte; tylne golenie czarny w części apikalnej. Uda dwubarwne. Czułki żółte. Skrzydła przezroczyste, pterostigma żółta; na przednim skrzydle 3 komórki kubitalne Cu. Młoda larwa szklistozielona z żółtawymi wyrostkami, larwa ostatniego stadium czarnozielona, bez wyrostków.

Rezerwat Spała 18.05.2015

Rezerwat Spała 18.05.2015

Rezerwat Spała 18.05.2015

Rezerwat Spała 18.05.2015

Rezerwat Spała 18.05.2015

Rezerwat Spała 18.05.2015

Rezerwat Spała 18.05.2015 Dobrze widoczne charakterystyczne dla rodzaju użyłkowanie przednich skrzydeł

Rezerwat Spała 18.05.2015 Dobrze widoczne charakterystyczne dla rodzaju użyłkowanie przednich skrzydeł

  1. Liczebność. Liczebność trudna do oszacowania. Według Fauna Europaea w naszym kraju posiada status absent
  2. Biotop. Wilgotne lasy
  3. Wymiary. Długość ciała 9-12 mm
  4. Aktywność. Maj – lipiec
  5. Lokalizacja. Łódzkie
  6. Pokarm. Nektar, spadź, owady. Monofagiczne gąsienice żerują na niecierpku pospolitym Impatiens noli-tangere
  7. Podobne. Drugi europejski gatunek – Siobla nigricornis – różni się przede wszystkim żółtym przedpleczem. W Polsce nie występuje
  8. Uwagi. Larwy potrafią wystrzykiwać hemolimfę, jeśli są zaniepokojone, podobnie jak larwy bryzgunów
  9. Uwagi. Autor obserwacji – avidal

avidal

Leave a Reply