Tenthredo temula – Pilarz żółtoczarny

Tenthredinidae – Pilarzowate
Opisywany także jako Temuledo temula. Głowa, scutum i scutellum czarne. Nadustek żółty. Tergity 1 i 2 zawsze czarne, tergit 3 zawsze żółty i tylko u niektórych osobników półokrągło, czarno wycięty w górnej części. Tergit 4 z żółtymi bokami, bardzo rzadko całkowicie żółty. Tergity 5 – 7 (8) czarne, często z małymi żółtymi plamkami na bokach. Koniec odwłoka żółty, bądź czarny. Czułki całkowicie czarne. Skrzydła przezroczyste, pterostigma czarna.

Las żeromiński 21.05.2014

Las żeromiński 21.05.2014

Las żeromiński 21.05.2014

Las żeromiński 21.05.2014

Las żeromiński 20.05.2014

Las żeromiński 20.05.2014

Las żeromiński 20.05.2014

Las żeromiński 20.05.2014

  1. Liczebność. Przypuszczalnie pospolity
  2. Biotop. Lasy, zarośla, parki, ogrody
  3. Wymiary. Długość ciała 10-12 mm
  4. Aktywność. Maj – lipiec
  5. Lokalizacja. Łódzkie, lubuskie, Bieszczady
  6. Pokarm. Nektar, pyłek, oraz owady. Bardzo chętnie zlizuje spadź. Gąsienice polifagiczne, znajdowane min. na głogach i na jeżynach
  7. Podobne. Jeden z łatwiejszych do rozpoznania pilarzowatych
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Andrzej Kucharski Lucyna Bugiera avidal
T.temula

Uherce Mineralne 13.06.2017 Fot. Andrzej Kucharski

Las żeromiński 11.06.2014

Las żeromiński 11.06.2014

Chociszewo 13.05.2022 Fot. Lucyna Bugiera

Las żeromiński 21.05.2014 Osobnik z czarno, półokrągło wyciętym 3 tergitem

Las żeromiński 21.05.2014 Osobnik z czarno, półokrągło wyciętym 3 tergitem

Las żeromiński 21.05.2014

Las żeromiński 21.05.2014

Las żeromiński 21.05.2014

Las żeromiński 21.05.2014


Rodzaj Tenthredo - Pilarz


avidal

Leave a Reply