Meria tripunctata – Ochwatnica białoplamka

Tiphiidae – Podwijkowate
Dawniej pod nazwą Myzine tripunctata. Głowa czarna. Przedplecze samicy czarne lub rubinowoczarne. Przedplecze samca czarne z żółtą przepaską barkową. Odwłok samicy czarny lub rubinowoczarny z białymi plamkami na bokach tergitów 2-4. Odwłok samca znacznie smuklejszy, walcowaty, czarny z żółtymi przepaskami na tylnych krawędziach tergitów – przepaski te mogą być nieprzerwane lub rozbite na plamy środkowe i boczne. Obie płci w pełni uskrzydlone.

Hiszpania – Granada 29.08.2022 ♀ Fot. Simon Oliver

Hiszpania – Granada 29.08.2022 ♀ Fot. Simon Oliver

Hiszpania – Granada 25.08.2021 ♀ Fot. Simon Oliver

  1. Liczebność. Zdecydowanie rzadka, obserwowana tylko wyjątkowo. Mimo to nie umieszczona na Czerwonej Liście
  2. Biotop. Murawy kserotermiczne, wydmy i piaskownie śródleśne oraz inne otwarte, piaszczyste tereny skąpo porośnięte roślinnością
  3. Wymiary. Samica 8-18 mm. Samiec 6-12 mm
  4. Aktywność. Czerwiec – sierpień
  5. Lokalizacja. Hiszpania
  6. Pokarm. Nektar, pyłek. Larwy są ektoparazytoidami pędraków Scarabaeidae; samica odszukuje zagrzebaną w glebie larwę gatunku żywicielskiego i składa na niej jajo
  7. Podobne. W Europie (lecz nie w Polsce) występuje jeszcze 6 innych, rzadkich gatunków z rodzaju o zasięgach ograniczonych do regionu śródziemnomorskiego lub południowych krańców europejskiej części Rosji – różnią się one detalami ubarwienia ciała, a samica Meria lineata także zredukowanymi skrzydłami
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Simon Oliver

avidal

Leave a Reply