Tiphiidae – Podwijkowate

Ciemno ubarwione, smukłe żądłówki. Talia wąska. Samce zawsze uskrzydlone, samice z podrodzin Myzininae czasem, a z podrodziny Methochinae zawsze bezskrzydłe. Rodzina skupia gatunki będące ektoparazytoidami larw chrząszczy z rodziny Tenebrionidae i nadrodziny Scarabaeoidea oraz z rodzaju Cicindela. W Polsce występuje mniej niż 10 gatunków; na pewno tylko 6 – 4 z rodzaju Tiphia oraz Methocha articulata i Meria tripunctata.

Methocha Methocha articulata – Kalecznica nieparka
Młynek 16.08.2011 Doskonale widoczne czerwone nogi samicy Tiphia femorata – Podwijka guniakówka

Leave a Reply