Tiphia femorata – Podwijka guniakówka

Tiphiidae – Podwijkowate
Znana również pod nazwą podwijka pędraczka. Samica: tułów składa się z 6 tergitów, czułki 12-członowe, komórka radialna na przednim skrzydle otwarta. Samiec: tułów składa się z 7 tergitów, czułki 13- członowe, komórka radialna w przednim skrzydle zamknięta (cechy te dotyczą wszystkich gatunków z rodzaju Tiphia). Ciało ciemne i smukłe, mocno, szczeciniasto owłosione. U samicy uda i golenie intensywnie czerwone, u samca całe nogi ciemne lub środkowe i tylne częściowo czerwone. Komórka radialna R na przednim skrzydle samca wystaje poza komórkę kubitalną Cu2; innymi słowy komórka radialna sięga bliżej wierzchołka skrzydła, niż druga komórka kubitalna. Samica wyszukuje węchem pędraki chrząszczy, po czym zagrzebuje się w ziemi składa na nich jajo.

Majerowskie Pole 18.06.2014

Łódź – Majerowskie Pole 18.06.2014 ♂

Majerowskie Pole 18.06.2014 Samiec

Łódź – Majerowskie Pole 18.06.2014 ♂

Widzew 06.08.2010

Łódź – Widzew 06.08.2010 ♀

Młynek 16.08.2011 Doskonale widoczne czerwone nogi samicy

Łódź – Młynek 16.08.2011 ♀ Doskonale widoczne czerwone nogi

  1. Status. Pospolita i bardzo liczna w całym kraju
  2. Siedlisko. Nasłonecznione, otwarte tereny – w tym kwietne łąki i ugory
  3. Wymiary. Samica 6-16 mm, samiec 5-11 mm; wielkość ciała zależna od rozmiarów larwy gospodarza
  4. Aktywność. Czerwiec – sierpień
  5. Lokalizacja. Łódzkie, pomorskie, mazowieckie
  6. Pokarm. Nektar, często odwiedza baldachy. Larwy są parazytoidami zewnętrznymi pędraków takich gatunków jak: Amphimallon solstitiale, Oxythyrea funesta, Aphodius spp. Anisoplia spp. i Phyllopertha horticola
  7. Podobne. Inne, znacznie rzadsze gatunki z rodzaju: podwijka rudoroga Tiphia ruficornis, czy Tiphia minuta ;  u tych gatunków samice mają w większym stopniu czarne nogi, a komórka radialna u samców nie wystaje poza komórkę Cu2. Także bardzo rzadka, w Polsce prawdopodobnie nieobecna Ludita villosa
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Teresa Stolarczyk Marek Wyszomirski avidal

Warszawa – czerwiec 2023 ♂ Fot. Teresa Stolarczyk

Bory Tucholskie ♀ Fot. Marek Wyszomirski

Bory Tucholskie ♀ Fot. Marek Wyszomirski

Widzew 29.08.2014

Łódź – Widzew 29.08.2014 ♀

Łódź Rogowska 20.07.2012 Samica poszukuje larwy chrząszcza

Łódź – Rogowska 20.07.2012 ♀ poszukuje larwy chrząszcza

Łódź Rogowska 20.07.2012

Łódź – Rogowska 20.07.2012 ♀

Las żeromiński 10.08.2015

Las żeromiński 10.08.2015 ♀

Młynek 16.08.2011

Łódź – Młynek 16.08.2011 ♀

T.femorata

Łódź – Las Łagiewnicki 09.08.2017 ♀


avidal

Leave a Reply