Symmorphus debilitatus/ Symmorphus connexus – Bolica dwugarba/Bolica zachodnia

Vespidae – Osowate
Głowa, czułki, przedplecze i śródplecze oraz tarczka i zatarczka czarne, bez żadnych żółtych plam czy przepasek. Nadustek samicy czarny, samca żółty. Na odwłoku żółte przepaski na tergitach 1 i 2, często także na t4 ( zwłaszcza u samic ); przepaska na t3 prawie zawsze całkowicie zredukowana. Tytułowe gatunki bliźniaczo podobne.

BRUS 24.06.2014

Łódź – BRUS 24.06.2014 ♀

BRUS 24.06.2014

Łódź – BRUS 24.06.2014 ♀

  1. Liczebność. S. debilitatus nie jest rzadki. Mimo to Czerwona Lista kat. DD. S.connexus rzadki; także Czerwona Lista z tą samą kategorią
  2. Biotop. Skraje lasów, parki, ogrody, zadrzewienia, łąki, polany, nieużytki; chętnie tereny ruderalne
  3. Wymiary. Długość ciała 8-13 mm
  4. Aktywność. Maj – sierpień
  5. Lokalizacja. Łódzkie
  6. Pokarm. Nektar. S.debilitatus dla larw łowi małe motyle. S.connexus gąsienice motyli i larwy stonek Chrysomelidae
  7. Podobne. Inne Eumeninae zwykle mają żółte wstawki na tułowiu ( np. barki ), bądź żółte plamy na tarczce/zatarczce
  8. Uwagi. Jednym z pasożytów gniazdowych jest Chrysis angustula

Leave a Reply