Mystacides azureus – Orzęsica fioletek

Leptoceridae – Niprzyrówkowate
Oczy duże, czerwonobrązowe. Palpi uderzająco długie i masywne, 5-członowe. Czułki mniej więcej dwukrotnie dłuższe od reszty ciała, naprzemiennie jasno i ciemno prążkowane. Skrzydła czarne z metalicznym, niebieskim, lub fioletowym połyskiem (co jednak nie zawsze jest ewidentne) i ciemniejszymi od tła, rozmytymi smugami poprzecznymi.

mystacides

Jezioro Junno 23.07.2018

  1. Liczebność. W pobliżu jezior i dużych stojących zbiorników wodnych bywa liczny, zwłaszcza na północy kraju; o zmierzchu samce mogą zbierać się w duże roje
  2. Biotop. Limnebiont ( organizm związany rozwojowo z jeziorami ) zasiedlający brzegi jezior i innych dużych stacjonarnych zbiorników. Unika wód płynących
  3. Wymiary. Długość ciała 5.5-10 mm. Rs 15-18 mm.
  4. Aktywność. Maj – wrzesień/październik; dwa pokolenia w sezonie. Zimują larwy
  5. Lokalizacja. Pomorskie
  6. Pokarm. Imagines nie pobierają pokarmu. Larwy są fitofagiczne (zjadają rozdrobnione szczątki roślinne opadłe na dno zbiornika), okazjonalnie entomofagiczne
  7. Podobne. U bardzo podobnej i rzadszej orzęsicy czarnoskrzydłej Mystacides niger brak niebieskiego, metalicznego połysku na skrzydłach
  8. Uwagi. Autor obserwacji – avidal

avidal

Leave a Reply