Panorpa cognata – Wojsiłka jasnoplamka

Panorpidae – Wojsiłki
Tylna, potyliczna część głowy czerwona, lub brązowoczerwona. Odwłok żółty z szaroczarnymi tergitami i sternitami; wierzchołek odwłoka czerwonawy. Skrzydła przezroczyste, zwykle z relatywnie skromnym plamkowaniem.

Pan.cognata

Słowiński Park Narodowy 20.07.2013 ♀ Fot. Roman Jasiak

P.cognata

Słowiński Park Narodowy 20.07.2013 ♀ Fot. Roman Jasiak

  1. Liczebność. Zdecydowanie rzadka
  2. Biotop. Skraje lasów, polany, łąki, zarośla; gatunek wybitnie ciepłolubny
  3. Wymiary. Długośc ciała około 10 mm. Rozpiętość skrzydeł 10-15 mm
  4. Aktywność. Maj – lipiec/sierpień
  5. Lokalizacja. Pomorskie, mazowieckie
  6. Pokarm. Martwe bezkręgowce, spadź, nektar
  7. Podobne. U pozostałych wojsiłek głowa jest całkowicie czarna
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Roman Jasiak Władysław Kapler

Ustanów 08.07.2021 ♀ Fot. Władysław Kapler


avidal

Leave a Reply