Brahmaea europaea

Brahmaeidae
Przednie skrzydła szare z licznymi cienkimi, ciemniejszymi od tła prążkami poprzecznymi. W polu środkowym rząd szarych bądź jasnobrązowych, częściowo stykających się ze sobą plam – łącznie tworzą deseń przypominający klepsydrę. Czułki samicy nitkowate, samca grzebykowate. Gąsienica czarna z białymi paskami grzbietowymi oraz z żółtym plamkowaniem w przedniej i tylnej części ciała. Za czarną głową widoczne 4 długie, przypominające czułki wyrostki; w tylnej części ciała tylko jeden taki wyrostek, wyraźnie krótszy.

Włochy – Potenza 25.02.2010 ♂♂ Fot. Heiner Ziegler

Włochy – Potenza 24.02.2010 ♂ Fot. Heiner Ziegler

  1. Zasięg. W Europie wykazywana wyłącznie z Półwyspu Apenińskiego. Rzadko i sporadycznie obserwowana – zwłaszcza mało aktywne samice trudne do odnalezienia
  2. Biotop. Górskie lasy liściaste, zarośla
  3. Wymiary. Rs 65-80 mm
  4. Okres lotu. Marzec – maj; przy łagodnej zimie już w styczniu. Gąsienice od kwietnia do czerwca
  5. Lokalizacja. Włochy. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Imagines nie pobierają pokarmu. Gąsienice żerują na oliwkowatych; chętnie na ligustrach i jesionach
  7. Podobne. Na wschodnich krańcach Europy występują dwa inne gatunki z rodzaju, różniące się znacząco deseniem na skrzydłach
  8. Uwagi. Autor fotografii – Heiner Ziegler
  9. B.europaea na Lepiforum

Włochy – Potenza 22.05.2009 Fot. Heiner Ziegler

Włochy – Potenza 22.05.2009 Fot. Heiner Ziegler


avidal

Leave a Reply