Lemonia dumi – Ugorówka przelotnica

Brahmaeidae
Przednie skrzydła brunatne z żółtą przepaską poprzeczną oraz z żółta plamką w polu środkowym; także nasada skrzydeł jest zażółcona. Wierch tułowia pokryty gęstymi, włoskowatymi, ciemnożółtymi łuskami. Czułki samicy nitkowate, samca grzebykowate.

Niemcy – Stühlingen 01.11.2011 ♂ Fot. Heiner Ziegler

Niemcy – Stühlingen 01.11.2011 ♂ Fot. Heiner Ziegler

  1. Liczebność. Rzadko obserwowana, choć zapewne miejscami bywa liczna  – wynika to częściowo z krótkiego, jesiennego okresu pojawu. Zwłaszcza mało aktywne samice znajdowane bardzo sporadycznie
  2. Biotop. Suche, ekstensywnie użytkowane łąki i pastwiska, ugory, pokryte roślinnością zielną i trawiastą zbocza
  3. Wymiary. Rs 42-52 mm. Długość ciałą 25-29 mm
  4. Okres lotu. Wrzesień – październik, Imagines aktywne w ciągu dnia. Żyją bardzo krótko, nawet jeden tylko dzień. Gąsienice od kwietnia do czerwca. Zimuje jajo
  5. Lokalizacja. Niemcy. W Polsce głównie na południu i zachodzie kraju
  6. Pokarm. Imagines nie pobierają pokarmu. Gąsienice żerują na roślinach zielnych z rodziny złożonych
  7. Podobne. Łatwa do rozpoznania
  8. Uwagi. Autor fotografii – Heiner Ziegler
  9. L.dumi na Lepiforum

Niemcy – Stühlingen 06.06.2011 Fot. Heiner Ziegler

Niemcy – Stühlingen 06.06.2011 Fot. Heiner Ziegler


avidal

Leave a Reply