Evergestis pallidata – Rozcinka rukwianka

Crambidae – Wachlarzykowate
Tło przednich skrzydeł kremowojasnożółte, lub wręcz białe. Cienkie, ciemniejsze od tła przepaski poprzeczne uformowane w sposób charakterystyczny dla gatunku.

Ev.pallidata

Lubień 08.08.2019 Fot. Maksymilian Syratt

E.pallidata

Łódź 29.07.2014 Fot. Jerzy Strzelecki

  1. Liczebność. Pospolity
  2. Biotop. Lasy, wrzosowiska
  3. Wymiary. Rs 22-29 mm
  4. Okres lotu. Koniec maja – sierpień
  5. Lokalizacja. Łódzkie, małopolskie
  6. Pokarm. Gąsienice żerują na spodniej stronie liści gorczycy, kapusty, rzepichy ziemnowodnej, chrzanu, pszonaku i innych krzyżowych oraz berberysu
  7. Podobne. Nietrudny do rozpoznania
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Maksymilian SyrattJerzy Strzelecki
  9. E.pallidata w bazie BioMap
  10. E.palllidata na Lepiforum

Dodaj komentarz