Evergestis pallidata – Rozcinka rukwianka

Crambidae – Wachlarzykowate
Tło przednich skrzydeł kremowojasnożółte, lub wręcz białe. Cienkie, ciemniejsze od tła przepaski poprzeczne uformowane w sposób charakterystyczny dla gatunku. Za przepaską zewnętrzną rozmyte zaciemnienie, które jednak może nie występować.

Ev.pallidata

Lubień 08.08.2019 Fot. Maksymilian Syratt

Zalew Sulejowski 02.08.2020

E.pallidata

Łódź 29.07.2014 Fot. Jerzy Strzelecki

  1. Liczebność. Pospolity
  2. Biotop. Lasy, wrzosowiska, brzegi zbiorników wodnych, łąki zalewowe
  3. Wymiary. Rs 22-29 mm
  4. Okres lotu. Koniec maja – sierpień
  5. Lokalizacja. Łódzkie, małopolskie, podkarpackie
  6. Pokarm. Gąsienice żerują na spodniej stronie liści gorczycy, kapusty, rzepichy ziemnowodnej, chrzanu, pszonaku i innych krzyżowych oraz berberysu
  7. Podobne. Nietrudny do rozpoznania
  8. Uwagi. Autorzy niektórych obserwacji – Jarosław Bury, Maksymilian SyrattJerzy Strzelecki
  9. E.pallidata w bazie BioMap
  10. E.palllidata na Lepiforum

Podkarpacie Fot. Jarosław Bury

Podkarpacie Fot. Jarosław Bury

Podkarpacie Fot. Jarosław Bury


avidal

Leave a Reply