Udea hamalis

Crambidae – Wachlarzykowate
Przednie skrzydła z szaro lub brunatno opylonym polem nasadowym, białym polem środkowym i bardzo szeroką, ciemnobrunatną przepaską przy zewnętrznej krawędzi. W połowie długości skrzydła obecne trzy brunatne plamki, z których najmniejsza dochodzi do krawędzi kostalnej skrzydła.

Puszcza Augustowska 07.06.2012 Fot. Jarosław Potapowicz

  1. Status. Lokalna, nieczęsto obserwowana; zasiedla przed wszystkim wschodnie i północno-wschodnie regiony kraju
  2. Siedlisko. Głównie lasy i ich skraje
  3. Wymiary. Rs 16-21 mm
  4. Okres lotu. Czerwiec – sierpień
  5. Lokalizacja. Podlaskie
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na borówkach, zawilcach i szczawikach
  7. Podobne. Stosunkowo charakterystyczna
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Jarosław Potapowicz
  9. U.hamalis na Lepiforum

Rodzaj Udea - Udea


avidal

Leave a Reply