Drepana curvatula – Wycinka zakrzywica

Drepanidae – Wycinkowate
Skrzydła przednie w różnych odcieniach brązu, o charakterystycznym dla rodzaju kształcie – przednie brzegi łagodnie zaokrąglone, wierzchołki szpiczasto skierowane do tyłu, zewnętrzne krawędzie łukowato wycięte. Ciemna plamka na środku przedniego skrzydła relatywnie mała; obok niej jeszcze mniejsze dwie (lub tylko jedna) czarne, owalne plamki. Gąsienica zielona z brunatnofioletowym grzbietem i brunatnymi pręgami poprzecznymi na głowie.

D.curvatula

Dolina Grabi 04.08.2015 Fot. Jacek Nowak

Dr.curvatula

Rezerwat Korzeń 11.06.2012 Fot. Jacek Nowak

D curvatula

Łódzkie 05.09.2013 Fot. Jacek Nowak

Dr curvatula

Łódzkie 12.08.2016 Fot. Jacek Nowak

Drep.curvatula

Łódzkie 12.08.2016 Fot. Jacek Nowak

 1. Liczebność. Nierzadka
 2. Biotop. Parki, ogrody, skraje lasów, zarośla, zadrzewienia nadrzeczne i w pobliżu stojących zbiorników wodnych; chętnie na terenach wilgotnych
 3. Wymiary. Rs 28-42 mm
 4. Okres lotu. Kwiecień – wrzesień; dwa pokolenia w sezonie. Gąsienice od czerwca do października
 5. Lokalizacja. Łódzkie. Występuje w całym kraju
 6. Pokarm. Gąsienice żerują na brzozach, dębach i olszach
 7. Podobne. Plamka na środku przedniego skrzydła jest wyraźnie większa u Drepana falcataria. Bardzo podobne są też gąsienice obu gatunków
 8. Uwagi. Autor obserwacji – Jacek Nowak
 9. D.curvatula w bazie BioMap
 10. D.curvatula na Lepiforum
 11. Wymowa: drepana kurwatula
D.curvatula caterpillar

Łódzkie 13.09.2010 Fot.Jacek Nowak


avidal

Leave a Reply