Drepana curvatula – Wycinka zakrzywica

Drepanidae – Wycinkowate
Skrzydła przednie w różnych odcieniach brązu, o charakterystycznym dla rodzaju kształcie – przednie brzegi łagodnie zaokrąglone, wierzchołki szpiczasto skierowane do tyłu, zewnętrzne krawędzie łukowato wycięte. Ciemna plamka na środku przedniego skrzydła relatywnie mała; obok niej jeszcze mniejsze dwie (lub tylko jedna) czarne, owalne plamki. Gąsienica zielona z brunatno-fioletowym grzbietem i brunatnymi pręgami poprzecznymi na głowie.

D.curvatula

Dolina Grabi 04.08.2015 Fot. Jacek Nowak

Dr.curvatula

Rezerwat Korzeń 11.06.2012 ♂ Fot. Jacek Nowak

D curvatula

Łódzkie 05.09.2013 ♂ Fot. Jacek Nowak

Dr curvatula

Łódzkie 12.08.2016 ♂ Fot. Jacek Nowak

Drep.curvatula

Łódzkie 12.08.2016 Fot. Jacek Nowak

 1. Status. Nierzadka, miejscami liczna. Występuje w całym kraju
 2. Siedlisko. Parki, ogrody, skraje lasów, zarośla, zadrzewienia nadrzeczne i w pobliżu stojących zbiorników wodnych; chętnie na terenach wilgotnych
 3. Wymiary. Rs 28-42 mm
 4. Okres lotu. Kwiecień – wrzesień; dwa pokolenia w sezonie. Gąsienice od czerwca do października
 5. Lokalizacja. Łódzkie
 6. Pokarm. Gąsienice żerują na brzozach, dębach i olszach
 7. Podobne. Plamka na środku przedniego skrzydła jest wyraźnie większa u Drepana falcataria. Bardzo podobne są też gąsienice obu gatunków
 8. Uwagi. Autor obserwacji – Jacek Nowak
 9. D.curvatula w bazie BioMap
 10. D.curvatula na Lepiforum
 11. Wymowa: drepana kurwatula
D.curvatula caterpillar

Łódzkie 13.09.2010 Fot. Jacek Nowak


avidal

Leave a Reply