Polyploca ridens – Przestrożnica śmieszka

Drepanidae – Wycinkowate
Przednie skrzydła z mniej lub bardziej wyrazistym ciemnooliwkowym odcieniem. Smoliście czarne łuski często tworzą ciemne smugi, zwłaszcza w polu środkowym. Pole środkowe szerokie, jasno obrzeżone. Plamki nerkowata i okrągła czarno obwiedzione. Strzępina z czarnymi kreseczkami.

Francja – Arques 23.03.2022 Fot. Marie Lou Legrand

  1. Liczebność. Pospolita, lecz sporadycznie obserwowana
  2. Biotop. Świetliste dąbrowy i inne lasy z udziałem dębów, aleje dębowe
  3. Wymiary. Rs 30-41 mm
  4. Okres lotu. Kwiecień – maj. Zimuje poczwarka
  5. Lokalizacja. Francja
  6. Pokarm. Gąsienice żerują nocami na liściach dębów; ostatnie stadium wykazuje skłonność do kanibalizmu
  7. Podobne. Przypomina sówkę – uważna analiza ubarwienia skrzydeł pozwala wiarygodnie zidentyfikować gatunek
  8. Uwagi. Autorka obserwacji – Marie Lou Legrand
  9. P.ridens na Lepiforum

Francja – Arques 22.03.2022 Fot. Marie Lou Legrand


avidal

Leave a Reply