Agonopterix arenella

Elachistidae
Przednie skrzydła o barwie kawy z mlekiem, brunatnoczarno nakrapiane. Po środku skrzydła duża plama o nieregularnym kształcie, która może częściowo zanikać; wzdłuż przedniej krawędzi skrzydła rząd drobnych, ciemnych plamek.

A.arenella

Łódź 17.06.2016 Fot. Jacek Nowak

  1. Status. Pospolity
  2. Siedlisko. Skraje lasów, leśne drogi i polany, parki, ogrody, ugory, przydroża, tereny ruderalne
  3. Wymiary. Rs 19-25 mm
  4. Okres lotu. Od wczesnej fenologicznej wiosny do późnej jesieni. Gąsienice od maja do lipca. Zimuje imago
  5. Lokalizacja. Łódzkie
  6. Pokarm. Gąsienice żerują na rozmaitych roślinach zielnych – dziewięćsiłach, świerzbnicach, ostach, ostrożeniach, łopianach, chabrach…
  7. Podobne. U Agonopterix petasitis plamki przy przedniej krawędzi skrzydła są mniej wyraźne lub ich brak. Skrzydła Agonopterix propinquellla są słabiej plamkowane
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Jacek Nowak
  9. A.arenella w bazie BioMap
  10. A.arenella na Lepiforum

avidal

2 thoughts on “Agonopterix arenella

Leave a Reply