Agonopterix hypericella

Elachistidae
Przednie skrzydła rdzawobrunatne ze srebrzystobiałymi lub srebrzystoniebieskimi brzegami przednimi oraz tej samej barwy przepaskami poprzecznymi. Rozmieszczenie srebrzystych łusek bardzo zmienne, więc deseń jest nieregularny i trudny do jednoznacznego opisania. Głowa srebrzystobiała.

Pruszków 28.09.2017 Fot. Witold Kamocki

  1. Liczebność. Zapewne pospolity
  2. Biotop. Lasy i ich skraje, polany, przydroża, ugory, murawy
  3. Wymiary. Rs 15-17 mm
  4. Okres lotu. Od wczesnej wiosny do późnej jesieni. Zimuje imago
  5. Lokalizacja. Mazowieckie
  6. Pokarm. Gąsienice żerują na dziurawcach
  7. Podobne. Stosunkowo charakterystyczny
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Witold Kamocki
  9. A.hypericella na Lepiforum

avidal

Leave a Reply