Blastodacna atra – Drążel pędowa

Elachistidae
Przednie skrzydła szarobiałe z rozległymi plamami z szarych i czarnych łusek; zwykle widoczne są także żółtobrązowe smugi. Kępki z czarnych łusek wyraźnie wzniesione.

b-atra

Łuków 16.06.2016 Fot. Ricosz

  1. Liczebność. Rzadko obserwowana, choć zapewne miejscami liczna
  2. Biotop. Sady, ogrody, tereny ruderalne
  3. Wymiary. Rs 8-13 mm
  4. Okres lotu. Maj – wrzesień
  5. Lokalizacja. Lubelskie
  6. Pokarm. Gąsienice minują pędy jabłoni
  7. Podobne. Przede wszystkim nieco słabiej kontrastowo i ciemniej ubarwiona Blastodacna helerella – jej odróżnienie bywa jednak trudne
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Ricosz
  9. B.atra na Lepiforum

avidal

Leave a Reply