Depressaria daucella

Elachistidae
Przednie skrzydła kasztanowobrązowe ciemniejszymi od tła, brunatnymi, wąskimi smugami podkreślającymi użyłkowanie oraz z subtelnymi, jasnymi przebarwieniami.

Pruszków 28.05.2021 Fot. Witold Kamocki

  1. Liczebność. Zapewne pospolity
  2. Biotop. Podmokłe łąki, brzegi wód, mokradła śródleśne
  3. Wymiary. Rs 21-26 mm
  4. Okres lotu. Wiosna – jesień z ewentualną przerwą w pełni lata
  5. Lokalizacja. Mazowieckie
  6. Pokarm. Gąsienice żerują na kropidłach, szalejach i innych selerowatych porastających brzegi wód i wilgotne łąki – żywią się liśćmi i kwiatami
  7. Podobne. Inne gatunki z rodzaju o brązowych skrzydłach
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Witold Kamocki
  9. D.daucella na Lepiforum

avidal

Leave a Reply